ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Részvételi feltételek:

Kérjük, vásárlás, vagy bármely szolgáltatás igénybevétele előtt, vagy amennyiben weboldalunk felhasználója kíván lenni, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem kerül iktatásra, későbbiekben nem kereshető vissza. Ezen dokumentum tartalmazza adatkezelési irányelveinket, valamint adatkezelési nyilatkozatunkat is.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a G4 Fitness Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft.) által működtetett www.g4fitness.hu honlapon elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő, a szolgáltatást / terméket megvásárló Ügyfél jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Az ÁSZF a fenti honlapon igénybe vehető valamennyi jogügyletre kiterjed.

Az ÁSZF-ben használt fogalmak tisztázása:

Felek: Eladó (Szolgáltató) és Vevő (Ügyfél) együttesen

Az Eladó, azaz Szolgáltató az G4 Fitness Kft. és az www.g4fitness.hu honlap üzemeltetője

Vevő (Ügyfél): a Szolgáltató honlapján keresztül vásárlást kezdeményező, a vásárlást elindításával szerződést kötő személy

A Szerződés: Eladó és Vevő között a www.g4fitness-.hu honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amely a Felek között létrejött megállapodás szerinti termék / szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében, a Felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül kötetik meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

ÁSZF, azaz Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák az Eladó és Vevő között a fennálló jogviszony részleteit és a létrejött ügylet feltételeit és szabályozását.

A Fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, aki felkereste a Szolgáltató által üzemeltetett helyet vagy honlapot

A fogyasztói megállapodás: olyan szerződés, melynek egyik alanya, a vásárló, fogyasztónak minősül

A G4 Fitness Kft. honlapja: a www.g4fitness.hu weboldal, amely a távollévők közötti kommunikációt és adásvételt lehetővé tévő eszköznek minősül

Termékek / szolgáltatások: a www.g4fitness.hu weboldal kínálatában szereplő, az Üzemeltető által forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezheti

A szerződés lényeges részei az alábbiak szerint határozhatóak meg:

Üzemeltetői adatok, információk

 • Általános információk, szerződés létrejötte
 • Regisztráció
 • A regisztráció feldolgozása
 • Vásárlási információk
 • Szolgáltatások díjának fizetési módja
 • Bérletvásárlás feltételei
 • Az G4 Fitness házirendje
 • Panaszok intézése
 • Adatkezelés
 • Egyéb rendelkezések


1. Üzemeltetői adatok, információk:

A Szolgáltató, azaz az üzemeltető cég neve:

G4 Fitness Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-992809;Adószám: 24150020-2-41,
Székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 93-99. H épület 3/5.
Termeink:
 
G4 Fitness Központ, 4030 Debrecen, Gizella utca 4/b.
 G4 Fitness 2.0, 4027 Debrecen, Füredi út. 27. 2 emelet Malompark II.     

Honlap: www.g4fitness.hu
E-mail: info@g4fitness.hu (G4 Fitness Központ); info2@g4fitness.hu (G4 Fitness 2.0), mariann@g4fitness.hu , titkarsag@g4fitness.hu
Telefon: +36/30-498-8908 (G4 Fitness Központ); +36/30-839-4405 (G4 Fitness 2.0)
A tárhely szolgáltató elérhetőségei: Giganet Internet Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 1.) BIX szervertermében elhelyezett VPS szerver szolgáltatja (1132 Budapest, Victor Hugó u. 18-22.). Honlapja: https://giganet.hu.


2. Általános információk, szerződés létrejötte

2.1   A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), G4 Fitness Kft. a továbbiakban: Szolgáltató, és a vásárló, illetve a vásárló által törvényesen képviselt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, a továbbiakban: “Ügyfél”.

2.2  Jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan információs társadalommal összefüggő és elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Szolgáltató www.g4fitness.hu honlapján keresztül igénybe vehető. Továbbá kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely jelen szerződésben meghatározott feltételek alapján a meghatározott Felek között jön létre.

A Szolgáltató honlapján keresztül elérhető szolgáltatások és termékek vásárlását az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza.

2.3  A Szolgáltató honlapján történő vásárlás kizárólag elektronikus úton a www.g4fitness.hu oldalon történik a kötelező adatok megadásával és a vállalt fizetés teljesítésével lehetséges. Bizonyos szolgáltatások regisztrációhoz kötöttek, így a megadott adatokat a Szolgáltató az Adatvédelmi Szabályzata alapján kezeli.

2.4  A termék megvásárlásával a Szolgáltató és Ügyfél között automatikusan szerződés jön létre, mely írásba foglalt szerződésnek minősül, melyet Szolgáltató a számviteli szabályoknak megfelelően dokumentál és fizetéstől számított 5 évig megőrzi.

2.5  Az Ügyfél a vásárlásával egyidejűleg elfogadja az Adatvédelmi Szabályzatot és az ÁSZF-t, illetve az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek tekinti.

2.6  Az Ügyfelet a termék vagy szolgáltatás kosárba tételét, majd ezt követően a vásárlási szándékának elindítását díjfizetési kötelezettség terheli. Az Ügyfél díjfizetési kötelezettségét kizárólag bankkártyás fizetéssel teljesítheti. A fizetést követően meghatározott időn belül elektronikus úton e-számla kerül kiállításra, amely elektronikus úton kerül megküldésre a Vásárló részére. A díjak megfizetéséért teljes mértékben az Ügyfél / Vásárló a felelős.

2.7  A Szolgáltató felelőssége, hogy a www.g4fitness.hu honlapon közzétett tartalmak és információk a legjobb tudása szerint minden törvényi előírásnak megfeleljenek, valamint mindent megtesz annak érdekében, hogy az aktuális adatvédelmi előírásokról informálódjon, és annak megfelelően kezelje a másik fél által megadott adatokat, miközben ezen információkat a felhasználókkal, az Ügyfeleivel megosztja. A Szolgáltató nem felelős az általa közölt információ ellenére az Ügyfél által rosszul végrehajtott feladatokból eredő hibákért és azok következményeiért. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy az elérhető legmegbízhatóbb analitikai szoftvereket használja. Azonban a Szolgáltató nem felelős az analitikai szoftverek hibás működésére visszavezethető, a használat során kapott hibás adatok felhasználásából adódó hibákért és azok következményeiért. Ilyen esetben a szoftvergyártó cég felhasználási feltételei az irányadóak.

3. Regisztráció

 Az Ügyfél, azaz a Vásárló a www.g4fitness.hu honlapon történő regisztrációval kijelenti, hogy jelen ÁSZF és a honlapon közzétett Adatvédelmi Szabályzat és Házirend tartalmát megismerte és elfogadja és az Adatvédelmi Szabályzatban foglalt adatkezeléshez hozzájárulását adja.

Az Ügyfél által tévesen, ill. pontatlanul megadott adatok miatti teljesítési késedelemért, valamint egyéb ezen okból adódó hibáért, valamint a regisztrált adatok Ügyfél által történő módosításából adódó hibáért a Szolgáltatót semmilyen jellegű felelősség nem terheli.

Az Ügyfél regisztrációja során hozzájárulhat, hogy elektronikus úton hírlevelet kapjon a G4 Fitness Kft. szolgáltatásait érintő akciókról, kedvezményekről, megrendezésre kerülő eseményeiről, órarendváltozásairól. A G4 Fitness Kft. kizárólag abban az esetben kezeli az Ügyfél elektronikus e-mail címét, amennyiben előzetesen, egyértelműen, és kifejezetten hozzájárult ahhoz. Ha az Ügyfél a továbbiakban nem kíván értesülni hírlevél formájában, abban az esetben a Hírlevélről leiratkozását a leiratkozó linkre kattintva megteheti.

 4. A regisztráció feldolgozása

Az Ügyfél által megadott adatok alapján létrejön egy felhasználói profil, amelyen keresztül az Ügyfél folyamatosan, naprakészen nyilván tudja tartani, valamint ellenőrizheti befizetéseit, vásárlásait, foglalásait.

Az Ügyfél által megadott adatokat a tárhely szolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért

A Szolgáltató weboldalát a Giganet Internet Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 1.) BIX szervertermében elhelyezett VPS szerver szolgáltatja (1132 Budapest, Victor Hugó u. 18-22.). Honlapja: https://giganet.hu.

Ha az Ügyfél adataiban, elérhetőségeiben változás áll be, azt az Ügyfél, a saját felhasználói profiljába történő belépésével tudja módosítani.

5. Vásárlási információk

Szolgáltató a www.g4fitness.hu honlapon keresztül a jelen ÁSZF alapján biztosít lehetőséget szolgáltatásainak (napijegyek, bérletek) online megvásárlására és ezekkel kapcsolatos információkat nyújt az Ügyfelei részére.

A www.g4finess.hu oldalon található szolgáltatásokra vonatkozóan megjelenített árak bruttó fizetendő árak. Az ÁFA tekintetében a Szolgáltató a törvényi előírásoknak megfelelően jár el.

A g4fitness.hu weboldalon keresztül az Ügyfél megvásárolhatja az oldalon feltüntetett Termékeket úgy, hogy a kiválasztott Terméket a Kosárba helyezi és egyúttal megadja a vásárlás teljesítéséhez szükséges adatokat, majd kiválasztja a fizetési módot. A Termék Kosárba helyezése nem jelenti a vásárlás véglegesítését. Az Ügyfél a Pénztár gombra kattintva és online fizetéssel véglegesítheti vásárlását.

A Szolgáltató akciós ajánlatokat is közzé tehet a honlapon, amelyek az online vásárlással kapcsolatba kerülhetnek. Ezen ajánlatokra vonatkozó megállapodás a Szerződő Felek között ráutaló magatartással jön létre, mint pl. „Megveszem a bérletet”, vagy „Kérem a terméket” ikonra való kattintással. Azonban a Termék Kosárba helyezése itt sem jelenti a vásárlás véglegesítését. Az Ügyfél a Pénztár gombra kattintva és online fizetéssel véglegesítheti vásárlását.

Fontos, hogy az Ügyfél részéről pontos adatok legyenek megadva, hiszen ezen adatok alapján történik a termékek és szolgáltatások elektronikus úton történő számlázása. A vásárlásról a Szolgáltató az Ügyfelet az általa megadott email címen értesíti.

A honlapon keresztül történő vásárlás során felmerülő díjak teljesítése átutalással vagy kizárólag bankkártyás fizetéssel lehetséges. A díjak teljesítését követően jogosult az Ügyfél a szolgáltatás igénybevételére, illetve termékek átvételére.

6. Szolgáltatások díjának fizetési módja

A termékek és szolgáltatások ellenértékének teljesítése a weboldalon bankkártyás fizetéssel lehetséges.

A Szolgáltató részéről a K&H Bank és Biztosító Zrt. (székhely:1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.; nyilvántartó cégbíróság:Fővárosi Törvényszék; Cg.: 01-10-041043.; adószám: 10195664-4-44.; tevékenységi engedély száma: ÉPTF969/1997/F.; elektronikuspénz kibocsátó intézményi azonosító: SWIFT/BIC kód: OKHB HVHB) üzemelteti, biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét.  

A K&H általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a www.kh.hu weboldalon, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak.

 A vásárlás menete banki utalással történő teljesítés esetén

 • Jelentkezzen be felhasználói fiókjába
 • Válassza ki a megvásárolni kívánt szolgáltatást
 • Lépjen a kosár tartalmára, majd válassza ki a fizetési módot
 • Fizetés előtt mindenképpen ellenőrizze le adatait
 • Fizetést követően ellenőrizze le vásárlásról szóló visszaigazoló email-t és elektronikus számlát
 • Számlázó program: Számlázz.hu
   

Domain címe: https://www.szamlazz.hu/szamla/main

Cég neve: KBOSS.hu Kft.

Telefon: +36303544789

E-mail: info@szamlazz.hu

 • A vevő számára az elektronikus számla az általa előzetesen megadott e-mail címre kerül kiküldésre.
 • A számla kiegyenlítése, vagyis az összeg a megadott bankszámlaszámon történő jóváírása után, a vásárlás rögzítésre kerül, s a kiválasztott szolgáltatás a vásárlás feltételeinek megfelelően aktiválódik.
 • Ezzel egy időben elektronikus levél formájában értesítést kap a vásárló a szolgáltatás felhasználásának feltételeiről (alkalom, felhasználási időtartam, stb…) .
 • Kérjük, kiemelten ügyeljen az elérhetőségi adatainak pontos megadására. Rosszul megadott e-mail cím esetén a vásárlásról szóló visszaigazolást, valamint az arról kiállított elektronikus számlát nem tudjuk kiküldeni. Amennyiben a beérkezett üzenetek mappában nem találja a számlát és a visszaigazolást, ellenőrizze a SPAM – levélszemét mappákat is. Hibásan megadott telefonszám esetén nem tudjuk felvenni a kapcsolatot. Pontatlanul vagy hiányosan megadott kapcsolat felvételi adatokból adódóan a megrendelés teljesítése ellehetetlenülhet.

 

 Egyenlegfeltöltés menete banki átutalással történő teljesítés esetén

 • Jelentkezzen be felhasználói fiókjába
 • Saját fiókjában válassza ki az egyenlegfeltöltés menüpontot
 • Írja be a feltölteni kívánt összeget
 • Lépjen a kosár tartalmára, majd válassza ki a fizetési módot
 • Fizetés előtt mindenképpen ellenőrizze le adatait
 • Fizetést követően ellenőrizze le vásárlásról szóló visszaigazoló email-t és elektronikus számlát
 • Sikeres feltöltést követően válassza ki a teremfoglalás menüpont alatt a megfelelő termet, majd szolgáltatást (fallabda pálya, csarnok, műfüves pálya, aerobic oktató terem), és a pontos időtartamot
 • Mentse foglalását a Foglalás ikonra kattintva
 • A vevő számára az elektronikus számla az általa előzetesen megadott e-mail címre kerül kiküldésre.
 • A számla kiegyenlítése, vagyis az összeg a megadott bankszámlaszámon történő jóváírása után, a vásárlás rögzítésre kerül, s a kiválasztott szolgáltatás a vásárlás feltételeinek megfelelően aktiválódik.
 • Ezzel egy időben elektronikus levél formájában értesítést kap a vásárló a szolgáltatás felhasználásának feltételeiről (alkalom, felhasználási időtartam, stb…) .Kérjük, kiemelten ügyeljen az elérhetőségi adatainak pontos megadására. Rosszul megadott e-mail cím esetén a vásárlásról szóló visszaigazolást, valamint az arról kiállított elektronikus számlát nem tudjuk kiküldeni. Amennyiben a beérkezett üzenetek mappában nem találja a számlát és a visszaigazolást, ellenőrizze a SPAM – levélszemét mappákat is. Hibásan megadott telefonszám esetén nem tudjuk felvenni a kapcsolatot. Pontatlanul vagy hiányosan megadott kapcsolat felvételi adatokból adódóan a megrendelés teljesítése ellehetetlenülhet.

 

7.  Bérletvásárlás feltételei

A napijegy csak a vásárlás napjára, vagy a felhasználó által előre meghatározott napra érvényes, és a fitness terembe napi egyszeri belépésre jogosít fel.

Bérlet: megvásárlás napjától számítva 30 napig érvényes 30 alkalommal, a fitness terembe napi egyszeri belépésre jogosít fel; át nem ruházható

A felhasználó csak azt a bérlettípust vásárolhatja meg, amire jogosultsága van és ezt igazolni is tudja (pl. diákbérlet csak érvényes hallgatói jogviszonnyal vehető igénybe; nyugdíjas bérlet nyugdíjas igazolvány felmutatatásával érvényes) .

 

A G4 Fitness 2.0-ban elérhető szolgáltatások:

FITNESS

 • Napijegy
 • Havi bérlet
 • Délelőtti bérlet (H.–P. 6:00–13:00; Sz.– V. egésznap)
 • Fél éves bérlet
 • Egy éves bérlet
 • Diák/Nyugdíjas bérlet (havi)
 • Diák/Nyugdíjas bérlet (3 havi)
 • Diák/Nyugdíjas bérlet (féléves bérlet)
 • Diák/Nyugdíjas bérlet (éves bérlet)

AEROBIC

 • Napijegy (1 óra)
 • 1 hónapos korlátlan (bármelyik aerobic órára)
 • 10 alkalmas bérlet (2 hónapos, bármelyik aerobic órára
 • Diák/Nyugdíjas bérlet (havi)
 • Aerobic bérlet (1 éves korlátlan)

SPINNING

 • Napijegy
 • 10 alkalmas (1,5 hónapos)

KOMBINÁLT HAVI BÉRLET

 • Aerobic + konditerem bérlet (1 hónapos korlátlan)
 • Spinning + konditerem bérlet (1 hónapos korlátlan)

KOMBINÁLT ÉVES BÉRLET 

 • Aerobic + konditerem bérlet (1 éves korlátlan)

FALLABDAPÁLYA NAPIJEGY

 • Hétköznap 6.00-8.00
 • Hétköznap 8.00-15.00
 • Hétköznap 15.00-22.00
 • Hétvégén 8.00-20.00

SZOLÁRIUM

 • 1 perc
 • Havi korlátlan bérlet
 • Havi korlátlan (Fitness, aerobic bérlettel)

 

A G4 Fitness Központban elérhető szolgáltatások:

FITNESS                         

 • Napijegy
 • Havi bérlet
 • Délelőtti bérlet (H.–P. 6:00–13:00; Sz.– V. egész nap)
 • Fél éves bérlet
 • Egy éves bérlet
 • Diák/Nyugdíjas bérlet (havi)
 • 3 havi Diák bérlet

SZAUNA        

 • Napijegy bérleteseknek
 • Napijegy nem bérleteseknek
 • Havi korlátlan bérlet
 • Havi korlátlan (Fitness, aerobic és spinning bérlettel)

AEROBIC                        

 • Napijegy (1 óra)
 • 1 hónapos (csak egy adott óratípusra)
 • 1 hónapos korlátlan (bármelyik aerobic órára)
 • Diák/Nyugdíjas bérlet (havi - bármelyik aerobic órára)

    
SZOLÁRIUM

 • 1 perc
 • Havi korlátlan bérlet
 • Havi korlátlan (Fitness, aerobic bérlettel)

JÓGA

 • Napijegy (1,5 óra)
 • 10 alkalmas (1,5 óra/alkalom)

SPINNING

 • Napijegy
 • 10 alkalom (1,5 hónapos)
 • 20 alkalom (3 hónapos)

KOMBINÁLT BÉRLET-10 ALKALMAS 

 • Spinning + korlátlan konditerem
 • Aerobic + korlátlan konditerem
 • Aerobic + spinning + korlátlan konditerem

KÜZDŐSPORT TEREM  

 • Terembérlés

CSARNOKBÉRLÉS

 • Csarnokbérlés (kézilabda, foci ...stb egyéb rendezvények)

MŰFÜVESPÁLYA BÉRLÉS

 • Pályabérlés (1 óra+világítás)

FALLABDAPÁLYA BÉRLÉS

 • Pályabérlés (időszakonként változó)

PING-PONG asztalbérlés

 • Ping-pong asztalbérlés (1 óra)
 • Ping-pong ütő bérlés
   

8. A G4 Fitness házirendje

 

G4 Fitness 2.0: Házirend

G4 Fitness Központ: Házirend

 

9. Panaszok intézése

Az üzemeltető a panaszról jegyzőkönyvet köteles felvenni, az üzemeltető adatai között megjelölt helyen, és a panaszt a felvétel napjától számított öt évig, az arra adott válasszal együtt megőrizni. Az üzemeltető a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és arra érdemi választ kell, hogy adjon. Amennyiben panaszra az üzemeltető elutasító választ ad, azt írásban meg kell indokolnia. Az üzemeltetővel kötött szerződéséből eredő jogviták elsősorban békés úton, megállapodással a felek között, vagy a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság előtt intézhetők. Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, marad a felek számára a bírósági út.

 

10. Adatkezelés

Bővebben: Adatvédelmi Szabályzat

Az üzemeltető regisztrált ideje alatt a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki kívülálló harmadik személy számára.

A regisztráló hozzájárul, hogy az edzőtermeben,edzéseken, rendezvényeken készült fényképeken szerepeljen, azok elektronikus, vagy nyomtatott formában sokszorosításra, közzétételre kerüljenek. Amennyiben a klubtag ehhez nem járul hozzá, úgy azt az üzemeltetővel írásban közölni köteles.

A weboldal használata során technikai-, személyi- és pénzügyi információk kerülnek rögzítésre. (pl. bérletvásárlás ideje, összege, edzéslátogatás gyakorisága, időtartama, stb). Ezen adatokat az üzemeltető kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére.

A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A vásárlás, edzéslátogatás folyamán rögzített adatokat az üzemeltető a nyilvántartáshoz, elszámoláshoz használja fel.

A G4 Fitness informatikai rendszere számára, a felhasználói profilban megadott adatokból a Számlázz.hu informatikai rendszerében készült számla adatai a vásárlás folyamán megadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.

A „Belépési nyilatkozat”-tal történt regisztráció folyamán megadott adatokat az üzemeltető bizalmasan kezeli, leiratkozás kérhető a megadott elérhetőségek valamelyikén. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban. .

A vásárlással kezdődő eljárás során a 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók, a szolgáltató adatvédelmi nyilatkozata a honlapon érhető el.

11. Egyéb rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.