G4 FITNESS KÖZPONT HÁZIRENDJE

(4030 Debrecen Gizella utca 4/b.)


A jelen Házirend célja, a G4 Fitness központban tartózkodó illetve annak szolgáltatásait igénybe vevő vendégek részére, általános magatartási szabályok és követelmények meghatározása a vendégek számára biztosított magas színvonalú kiszolgálás érdekében, továbbá a szolgáltatások rendeltetésszerű használatával kapcsolatos általános információk nyújtása.

 • A G4 Fitness központ szolgáltatásainak igénybevételével a G4 Fitness központ vendége a jelen Házirendet elfogadja, tudomásul veszi, mindenkor betartatja. Az Üzemeltető a Házirend betartását jogosult bármikor ellenőrizni, illetve azzal kapcsolatos észrevételt, intézkedést megtenni. A jelen Házirend a G4 Fitness központ helyszínén (4030 Debrecen, Gizella utca 4/b. kifüggesztve), illetve itt a www.g4fitness.hu weboldalon érhető el.
 • A G4 Fitness központ üzemeltetését a DEBRECENI FITNESS Kft. (székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 93-99. H épület 3/5. Cégjegyzékszám:  01 09 410137 a továbbiakban: Üzemeltető) végzi. A jelen Házirenddel kapcsolatos felvilágosítás, illetve a G4 FITNESS központ üzemeltetésével kapcsolatos információ kérhető, panasz tehető az alábbi elérhetőségen:

  info@g4fitness.hu, debrecenifitness@gmail.com


Általános szabályok:

 • A vendégek a G4 FITNESS központ szolgáltatásait kizárólag saját felelősségükre vehetik igénybe.
 • A G4 FITNESS központ szolgáltatásainak díjait a belépéskor előre kell megfizetni. A bérletek kizárólag az érvényességi időn belül használhatóak fel, a lejárati időn túl a fel nem használt alkalmak ellenértéke nem jár vissza.
 • A megvásárolt bérlet (fitness, csoportos óra) a hozzátartozó plasztik kártyával együtt érvényes. Ha a vendég otthon felejtette a kártyáját a terembe való belépés nem lehetséges!
 • A G4 FITNESS Központban megvásárolt bérleteket, másra átruházni, nem lehet. A bérletek és a napijegyek pénzre való visszaváltására nincsen lehetőség.
 • Ha  a  vendég  a virtuális számlára feltöltött összeget szeretné visszakapni, abban az esetben  2000.-Ft adminisztrációs díjat kell fizetnie!
 • A Szép kártyával (OTP, MKB, K&H) és AYCM kártyával feltöltött egyenleget készpénzre váltani nem lehet!!
 • 2022.01.01-től a csarnok, a műfüves-. és a fallabdapálya foglalásokat csak felszabadítani lehet!  A foglalás díja csak abban az esetben kerül vissza a virtuális számlára, ha valaki befoglalja a felszabadított időpontot!
 • Az Üzemeltető az öltözőben, öltözőszekrényben elhelyezett tárgyakért, illetve a G4 FITNESS központ egyéb területén elhelyezett tárgyakért felelősséget nem vállal.
 • Felhívjuk a figyelmet, hogy értékeiket (pl. mobiltelefon, vagy egyéb elektronikai eszközök) ne hagyják őrizetlenül!
 • A vendégek a G4 FITNESS központ területén elhelyezett sporteszközöket (pl. súlyzó, step pad labda, ugráló kötél, gumiszőnyeg stb.) jogosultak rendeltetésszerűen használni.
 • A vendég az általa használt sporteszközöket használat után köteles a megfelelő helyre visszahelyezni. Ezen eszközök megrongálódása, vagy elvesztése esetén a vendég anyagi felelősséggel tartozik az Üzemeltető felé.
 • Cselekvőképtelen, alkoholos, vagy kábítószeres befolyásoltság alatt álló, vagy közösségbe nem engedhető, fertőző beteg személy a G4 FITNESS központot nem látogathatja.
 • Várandós nő a G4 FITNESS központ szolgáltatásait kizárólag saját felelősségére veheti igénybe!
 • A G4 FITNESS központ területére tilos állatokat bevinni, illetve azokat ott tartani!
 • A G4 FITNESS központ teljes területén tilos az alkoholfogyasztás és a dohányzás!
 • A G4 FITNESS központ területére tilos mindennemű veszélyes anyag (fertőző, mérgező, gyúlékony, robbanó, maró, ingerlő, illetve más módon ártalmat okozó port, gázt, gőzt, ködöt vagy sugárzást okozó anyag), fegyver, szúró- vagy vágóeszköz, vagy bármely más az Üzemeltető által veszélyesnek ítélt tárgy, kábítószer, kábítószernek nem minősülő kábító hatású anyag, alkohol bevitele.
 • A területén kizárólag az Üzemeltető előzetes jóváhagyását követően helyezhető el bármely dekorációs, vagy promóciós anyag (pl. növény, szórólap, reklám, hirdetési anyag), elektronikus készülék, gyermekjáték, stb.
 • A G4 FITNESS központ területén tilos az agresszív, durva, mások testi épségét veszélyeztető viselkedés, lökdösődés, verekedés, vagy fenyegetés, más vendégek edzését zavaró viselkedés.
 • A G4 FITNESS központ szolgáltatásait mindenki köteles rendeltetésszerűen, más vendégeket nyugalmukban, edzésükben meg nem zavaró módon igénybe venni.
 • A G4 FITNESS központ területén mindenki köteles a rendet és tisztaságot megőrizni.
 • A G4 FITNESS központ jogosult a Házirendet megsértő személyeket a G4 FITNESS központ szolgáltatásainak igénybevételétől eltiltani, illetve amennyiben szükséges, úgy a G4 FITNESS központ területéről eltávolítani.
 • Az Üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatóságok segítségét kérni.
 • A G4 FITNESS központ területéről eltávolított, illetve annak szolgáltatásainak igénybevételétől eltiltott vendég az Üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.
 • A G4 FITNESS központ kizárólag megfelelő, a G4 FITNESS központ helyiségeinek használata során megkívánt öltözetben (váltó cipő, sport ruházat) vehető igénybe.
 • A Fitness teremben és az Edzőtermekben kizárólag a G4 FITNESS központ sporteszközei használhatók, oda tilos bevinni bármilyen egyéb sporteszközt, továbbá törékeny (pl. üveg) vagy éles tárgyat. Ital (nem alkoholos ital, pl. víz, üdítő) kizárólag műanyag palackban bevihető.
 • A vizes helyiségekben elhelyezett szerelvények és felszerelések kizárólag rendeltetésszerűen használhatók, a lefolyóba, WC-be szemetet, hulladékot, rongyot, intimbetétet, veszélyes anyagot dobni, vagy elhelyezni tilos.
 • Tilos a G4 FITNESS központ területén kereskedelmi jellegű tevékenység, barter, pénzváltás, adásvétel, reklám, propaganda (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése), kereskedelmi tevékenységet elősegítő ajándéktárgyak és termékminták terjesztése, használati cikkek bármilyen üzleti célú értékesítése, biztosítási ügynöki vagy értékpapír kereskedelmi tevékenység, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása. A G4 FITNESS központ egész területén bármely promóciós célú tevékenység kizárólag az Üzemeltető előzetes jóváhagyásával folytatható. Tilos az Üzemeltető előzetes jóváhagyása nélkül a G4 FITNESS központ területén, illetve a foglalkozások alkalmával hang- videó vagy képfelvétel készítése.
 • A G4 FITNESS központban készült fotókat és filmeket a G4 Fitness Kft. szabadon felhasználhatja reklám és egyéb kommunikációs anyagiakban (pl. óriásplakát, szórólap), ezért a fotón szereplők ellenszolgáltatásra nem jogosultak.
 • A G4 FITNESS központ egész területén kizárólag a G4 FITNESS Kft-vel szerződésben lévő személyi edzők,  illetve oktatók tarthatnak személyi edzést, aerobic és spinning órákat.
 • A VIP szekrények bérleti idejének lejártát követően a szekrényt másnak kiadjuk. A benne lévő tárgyakat napi 2000.-Ft-ért megőrizzük. Egy hét után ha nem jelentkezik a bérlő a kidobásra kerülnek a tárgyak!
 • A G4 FITNESS központ Üzemeltetője fenntartja a jogot a G4 FITNESS központ területén zárt körű rendezvény tartására, a vendégek a G4 FITNESS központ szolgáltatásaiból, illetve területéről történő kizárásával egyidejűleg. A G4 FITNESS központ ilyen esetben a vendégeket az internetes oldalán előzetesen értesíti.


A G4 FITNESS központ helyiségeinek használata

 • Szauna és az öltöző használata. A vendégek részére a G4 FITNESS központ nemenként elkülönített öltöző és zuhanyzóhasználatot biztosít, az öltözőben kialakított öltözőszekrénnyel, tusfürdő és hajszárító használattal, mely szolgáltatások árait a jegyek és bérletek árai tartalmazzák. A szauna kizárólag megfelelő öltözetben (fürdőruha, fürdőlepedő) vehető igénybe. A szaunát mindenki kizárólag saját felelősségére veheti igénybe a bejárata mellett kifüggesztett megfelelő használatra vonatkozó szauna szabályok szerint.


Fitness terem használata

 • A Fitness teremben a fitness eszközöket, gépeket kizárólag rendeltetésszerűen, a gépek használati leírásának megfelelően lehet használni. A fitness eszközöket, gépeket minden vendég kizárólag saját felelősségére használhatja. A gépek, eszközök használata során figyelembe kell venni a vendég saját egészségi, edzettségi állapotát, alkatát, erőnlétét. Kérdés esetén kérjük, forduljon a G4 FITNESS központ kollégájának segítségéért, illetve iránymutatásáért.
 • A Fitness terem szolgáltatásait  (csak a cardio gépeket) 10 - 14 év közötti gyerek csak szülő vagy személyi edző felügyeletével veheti igénybe! A szülőnek minden esetben felelősségvállaló nyilatkozatot kell kitöltenie!
 • A Fitness terem szolgáltatásait 14 - 16 év közötti fiatal  csak szülői felelősségvállaló nyilatkozattal  vagy személyi edző felügyeletével veheti igénybe!
 • A Fitness terem kizárólag higiéniai szempontból is megfelelő, tiszta és a sporteszközök igénybevételére alkalmas sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) vehető igénybe, kérdés esetén a ruházat megfelelőségével kapcsolatban, kérjük, forduljon kollégánkhoz. A Fitness teremben utcai ruházat, utcai cipő, sáros, vagy piszkos sportcipő nem viselhető. A Fitness teremben kizárólag zárt, sportcipőben lehet edzeni, papucsban, szandálban, zokniban, harisnyában, vagy mezítláb tilos!
 • A Fitness terem használata során a törölköző használata kötelező. Hiányos vagy nem megfelelő sportöltözet viselése esetén a G4 FITNESS központ kollégája jogosult a vendéget a megfelelő öltözet viselésére felszólítani, eredménytelen felszólítás esetén pedig a Fitness terem használatától eltiltani.
 • A Fitness termet a többi vendég zavarása, hangoskodás nélkül lehet használni.
 • A fitness eszközök és gépek használatát követően, az eszközöket a helyükre vissza kell helyezni illetve a gépeket alaphelyzetbe/ kiinduló helyzetbe kell állítani.
 • A fitness eszközök és gépek nem megfelelő használata balesetveszélyes, bármilyen kérdés esetén a G4 FITNESS központ kollégái készséggel állnak a vendégek rendelkezésére.
 • A fitness eszközök és gépek nem rendeltetésszerű használata, a gépek, súlyok leejtése, dobálása szigorúan tilos!
 • Tilos továbbá minden ön- és másokra veszélyes viselkedés tanúsítása!
 • Aerobic-, Spinning-, Jógaterem használata  kizárólag higiéniai szempontból is megfelelő, tiszta és a sporteszközök igénybevételére alkalmas sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) vehető igénybe. Az utcai ruházat, utcai cipő, sáros vagy piszkos sportcipő nem viselhető. A Spinning teremben kizárólag zárt sportcipőben, vagy biciklis cipőben lehet edzeni.
 • A spinning és/vagy aerobik teremben az edzések alkalmával a zajterhelés 80 dB-t meghaladhatja, ebből kifolyólag egyéni érzékenység alapján halláskárosodás léphet fel! Ebben az esetben a vendégnek védőfelszerelésről, azaz hallásvédő, zajvédő fejhallgatóról vagy füldugóról magának kell gondoskodnia!
 • Az órákon minden vendég kizárólag a saját felelősségére, megfelelő egészségi állapotban vehet részt. Az órákon nem vehet részt ittas, vagy bódult állapotban lévő, fertőző betegségben szenvedő, beteg vagy lázas vendég. Javasolt, hogy a várandós vendégek kérjék ki az oktató véleményét az órán való részvétellel kapcsolatban, azonban a várandós vendég minden esetben kizárólag a saját döntése szerint és saját felelősségére vehet részt az órákon.
 • A személyi edzéseken, csoportos órákon résztvevő vendégek testi épségéért, biztonságáért a személyi edző/ óra adó edző vállalja mindenkor a felelősséget!


Adatkezelés

Az Üzemeltető  DEBRECENI FITNESS Kft. (székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 93-99. H épület 3/5. Cégjegyzékszám:  01 09 410137 a továbbiakban: Adatkezelő) a vendég által a regisztráció során megadott személyes adatokat és képmást az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint, az adatok megadásától számított 5 éven keresztül – esetleges tiltási nyilatkozat kézhezvételéig, avagy amennyiben a vendég kifejezett hozzájárulását adta hozzá további meghatározott ideig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül saját marketing tevékenységre,közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) céljából kezeli. Az adatkezelési időtartam lejártával, illetve az adatok törlése iránti kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül az Adatkezelő személyes adatokat nyilvántartásából törli. Az Adatkezelő kérésre az adatok kezeléséről bármikor tájékoztatást nyújt. A vendéget meg illeti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga. Amennyiben tiltakozása alapján meghozott adatkezelői döntéssel nem ért egyet, úgy bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. Az adatkezelés a Nemzeti Adatvédelmi és Információ szabadság Hatósághoz bejelentésre került, az adatkezelés nyilvántartási szám kiadása folyamatban van.


Teendők rendkívüli esemény esetén, tűzjelzés (tűzriadó) vagy bombariadó észlelésekor.

 • A tűzjelzés (tűzriadó) vagy bombariadó. A tűzriadó vagy a bombariadó esetén a sporttevékenységet, wellness- vagy egyéb szolgáltatás igénybevételét haladéktalanul be kell fejezni és a helyiségeket el kell hagyni. Veszélyhelyzetben a felvonók nem működnek. A távozáshoz a legközelebb levő kijáratot kell igénybe venni, az irányfényekkel jelzett menekülési útvonalon kell elhagyni az épületet. Az épületbe csak a veszélyhelyzet elmúltát követően, a biztonsági szolgálat engedélyével lehet visszatérni.
 • Rendkívüli esemény, baleset. Rendkívüli eseménynek minősül minden olyan, az átlagostól jelentősen eltérő esemény, körülmény, amely a G4 FITNESS központtartózkodó személyek életét, testi épségét veszélyezteti, vagy a G4 FITNESS központ található anyagi javakat tekintve súlyos következményekre vezet vagy ennek tényleges veszélyével fenyeget, illetve a G4 FITNESS központ működésében jelentős zavart okoz. Rendkívüli eseménynek minősül különösen:
  • tűzeset,
  • robbanás,
  • robbantással való fenyegetés,
  • a G4 FITNESS központ dolgozói, vagy vendégei által illetve ellenük elkövetett bűncselekmény, vagy annak kísérlete;
  • a G4 FITNESS központ, mint létesítmény, annak berendezései, illetve eszközei ellen történő szándékos és erőszakos beavatkozás, vagy ennek kísérlete;
  • halálos, vagy súlyos személyi sérüléssel járó balesetek;
  • rendkívüli áram- és üzemszünet;
  • elemi kár.


Rendkívüli esemény észlelésekor, azonnal értesíteni kell a recepciós kollégát, illetve az illetékes hatóságokat az alábbi telefonos elérhetőségeken:

Mentők: 104
Tűzoltóság: 105
Rendőrség: 107
Általános segélyhívó: 112

Amennyiben vendégeink a G4 FITNESS központ területén bekövetkezett káreseményt vagy baleset bekövetkezését észlelik, a megfelelő intézkedés céljából haladéktalanul értesíteniük szükséges az éppen szolgálatban lévő recepciós kollégát, amely eseményről jegyzőkönyvet vesz fel.
telefon: +36 30/9358569, +36 30/498-8908, +36 30/2192691
e-mail: info@g4fitness.hu, csaba@g4fitness.hu, mariann@g4fitness.hu, csabatoth@g4fitness.hu


Nyitvatartási idő

A G4 FITNESS központ szolgáltatásai kizárólag nyitvatartási időn belül vehetők igénybe. A G4 FITNESS központ szolgáltatásait igény bevevő vendégek kötelesek a nyitva tartásra tekintettel a G4 FITNESS központ területét legkésőbb zárásig elhagyni.

A G4 FITNESS központ nyitvatartási rendje:

H - P  06:00 – 22:00

Sz - V 08:00 – 20:00


Felelősség

 • A G4 FITNESS központ vendégei, annak szolgáltatásait kizárólag saját felelősségükre vehetik igénybe. A G4 FITNESS központ szolgáltatásainak igénybevételéből illetve a sporteszközök használatából eredő károkért való felelősségét kizárja, kivéve, ha e felelősség kizárását, vagy korlátozását jogszabály rendelkezés kifejezetten kizárná.
 • A G4 FITNESS központ által nyújtott szolgáltatásokat kizárólag azok a vendégek vehetik igénybe, akik érvényes napijeggyel, illetve bérlettel rendelkeznek, egyéb esetben vagyon elleni bűncselekményt követnek el, a Btk. 370. § Lopásra vonatkozó jogszabályai szerint. A szabályszegés vétsége mellett az Üzemeltető a mulasztott összeg megfizetésére kötelezi a károkozót.
 • A G4 FITNESS központ nem vállal felelősséget a G4 FITNESS központ területén bekövetkező, a jelen Házirend szabályainak megszegéséből eredő károkért, különösen az értéktárgyak elvesztéséből, ellopásából vagy megrongálódásából eredő károkért.
 • A vendégek által használt, a G4 FITNESS központ tulajdonát képező sporteszközök megrongálódása vagy elvesztése esetén a vendég anyagi felelősséggel tartozik az Üzemeltető felé.
 • A G4 FITNESS központ fenntartja azt a jogot, hogy a szolgáltatás igénybevételét szóbeli vagy írásbeli nyilatkozatával korlátozza, vagy kizárja, illetve a napijegy, vagy bérletértékesítését megtagadhatja, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az adott személy viselkedése, magatartása, vagy bármilyen cselekménye a Központ érdekeivel, értékítéletével ellentétes. A szolgáltatást igénybe vevő személy ezt elfogadja, és tudomásul veszi, hogy ezt jogát a G4 FITNESS központ egyoldalúan gyakorolhatja.


A jelen Házirend megváltoztatásának jogát a G4 FITNESS központ fenntartja. A mindenkori Házirend a G4 FITNESS központ helyszínén (4030 Debrecen, Gizella utca 4/b.) illetve a www.g4fitness.hu weboldalon is elérhető.


G4 FITNESS 2.0 HÁZIRENDJE

(4027 Debrecen, Füredi út 27. Malompark II. épület. 2. emelet.)


A jelen Házirend célja, az G4 Fitness 2.0-ban tartózkodó illetve annak szolgáltatásait igénybe vevő vendégek részére, általános magatartási szabályok és követelmények meghatározása a vendégek számára biztosított magas színvonalú kiszolgálás érdekében, továbbá a szolgáltatások rendeltetésszerű használatával kapcsolatos általános információk nyújtása.

 • Az G4 Fitness 2.0 szolgáltatásainak igénybevételével a G4 Fitness 2.0 vendége a jelen Házirendet elfogadja, tudomásul veszi, mindenkor betartatja. Az Üzemeltető a Házirend betartását jogosult bármikor ellenőrizni, illetve azzal kapcsolatos észrevételt, intézkedést megtenni.
 • A jelen Házirend a G4 Fitness 2.0 helyszínén (4027 Debrecen, Füredi út 27. kifüggesztve), illetve a www.g4fitness.hu weboldalon érhető el.
 • G4 Fitness 2.0 üzemeltetését a G4 Fitness Szolgáltató Kft. (székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 93-99. H épület 3/5. Cégjegyzékszám: 01-09-992809 a továbbiakban: Üzemeltető) végzi. A jelen Házirenddel kapcsolatos felvilágosítás, illetve az G4 FITNESS 2.0 üzemeltetésével kapcsolatos információ kérhető, panasz tehető az alábbi elérhetőségen:
  info2@g4fitness.hu


Általános szabályok:

 • A vendégek a G4 FITNESS 2.0 szolgáltatásait kizárólag saját felelősségükre vehetik igénybe.
 • A bérletek napi egyszeri belépésre jogosítanak fel minden vendéget!
 • A G4 FITNESS 2.0 szolgáltatásainak díjait a belépéskor előre kell megfizetni. A bérletek kizárólag az érvényességi időn belül használhatóak fel, a lejárati időn túl a fel nem használt alkalmak ellenértéke nem jár vissza.
 • A megvásárolt bérlet (fitness, csoportos óra) a hozzátartozó plasztik kártyával együtt érvényes. Ha a vendég otthon felejtette a kártyáját a terembe való belépés nem lehetséges!
 • A G4 Fitness 2.0-ban megvásárolt bérleteket, másra átruházni, nem lehet. A bérletek és a napijegyek pénzre való visszaváltására nincsen lehetőség.
 • Ha a vendég  a virtuális számlára feltöltött összeget szeretné visszakapni, abban az esetben  2000.-Ft adminisztrációs díjat kell fizetnie!
 • A Szép kártyával (OTP, MKB, K&H) és AYCM kártyával feltöltött egyenleget készpénzre váltani nem lehet!!
 • 2022.01.01-től a fallabdapálya foglalásokat csak felszabadítani lehet!  A foglalás díja csak abban az esetben kerül vissza a virtuális számlára, ha valaki befoglalja a felszabadított időpontot!
 • Az Üzemeltető az öltözőben, öltözőszekrényben elhelyezett tárgyakért, illetve a G4 FITNESS 2.0 egyéb területén elhelyezett tárgyakért felelősséget nem vállal. Felhívjuk a figyelmet, hogy értékeiket (pl. mobiltelefon, vagy egyéb elektronikai eszközök) ne hagyják őrizetlenül!
 • A  vendégek a G4 FITNESS 2.0 területén elhelyezett sporteszközöket (pl. súlyzók, súlyok, tárcsák, gumiszőnyegek stb.) jogosultak rendeltetésszerűen használni.
 • A vendég az általa használt sporteszközöket használat után köteles a megfelelő helyre visszahelyezni. Ezen eszközök megrongálódása, vagy elvesztése esetén a vendég anyagi felelősséggel tartozik az Üzemeltető felé.
 • Cselekvőképtelen, alkoholos, vagy kábítószeres befolyásoltság alatt álló, vagy közösségbe nem engedhető, fertőző beteg személy a G4 FITNESS 2.0 nem látogathatja. Várandós nő a G4 FITNESS 2.0 szolgáltatásait kizárólag saját felelősségére veheti igénybe.
 • A G4 FITNESS 2.0 területére tilos állatokat bevinni, illetve azokat ott tartani.
 • A G4 FITNESS 2.0 teljes területén tilos az alkoholfogyasztás és a dohányzás.
 • A G4 FITNESS 2.0 területére tilos mindennemű veszélyes anyag (fertőző, mérgező, gyúlékony, robbanó, maró, ingerlő, illetve más módon ártalmat okozó port, gázt, gőzt, ködöt vagy sugárzást okozó anyag), fegyver, szúró- vagy vágóeszköz, vagy bármely más az Üzemeltető által veszélyesnek ítélt tárgy, kábítószer, kábítószernek nem minősülő kábító hatású anyag, alkohol bevitele.
 • Az területén kizárólag az Üzemeltető előzetes jóváhagyását követően helyezhető el bármely dekorációs, vagy promóciós anyag (pl. növény, szórólap, reklám, hirdetési anyag), elektronikus készülék, gyermekjáték, stb.
 • A G4 FITNESS 2.0 területén tilos az agresszív, durva, mások testi épségét veszélyeztető viselkedés, lökdösődés, verekedés, vagy fenyegetés, más vendégek edzését zavaró viselkedés.
 • A házirend ellen vétők a G4 Fitness 2.0-ból kizárásra kerülnek!
 • A fizetés nélküli termék, áru elvitele rendőrségi feljelentést von maga után!
 • A G4 FITNESS 2.0 szolgáltatásait mindenki köteles rendeltetésszerűen, más vendégeket nyugalmukban, edzésükben meg nem zavaró módon igénybe venni.
 • A G4 FITNESS 2.0 területén mindenki köteles a rendet és tisztaságot megőrizni. A G4 FITNESS 2.0 a Házirendet megsértő személyeket a G4 FITNESS 2.0 szolgáltatásainak igénybevételétől eltiltani, illetve amennyiben szükséges, úgy az G4 FITNESS 2.0 területéről eltávolítani!
 • Az Üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatóságok segítségét kérni. A G4 FITNESS 2.0 területéről eltávolított, illetve annak szolgáltatásainak igénybevételétől eltiltott vendég az Üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.
 • A G4 FITNESS 2.0 kizárólag megfelelő, a G4 FITNESS 2.0 helyiségeinek használata során megkívánt öltözetben (sportcipő, sportruházat) vehető igénybe.
 • A Fitness teremben kizárólag a G4 FITNESS 2.0 sporteszközei használhatók, oda tilos bevinni bármilyen egyéb sporteszközt, továbbá törékeny (pl. üveg) vagy éles tárgyat. Ital (nem alkoholos ital, pl. víz, üdítő) kizárólag műanyag palackban bevihető.
 • A vizes helyiségekben elhelyezett szerelvények és felszerelések kizárólag rendeltetésszerűen használhatók, a lefolyóba, WC-be szemetet, hulladékot, rongyot, intimbetétet, veszélyes anyagot dobni, vagy elhelyezni tilos.
 • Tilos a G4 FITNESS 2.0 területén kereskedelmi jellegű tevékenység pénzváltás, adásvétel, reklám, propaganda (reklámtáblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése), kereskedelmi tevékenységet elősegítő ajándéktárgyak és termékminták terjesztése, használati cikkek bármilyen üzleti célú értékesítése, biztosítási ügynöki vagy értékpapír kereskedelmi tevékenység, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása.
 • A G4 FITNESS 2.0 egész területén bármely promóciós célú tevékenység kizárólag az Üzemeltető előzetes jóváhagyásával folytatható. Tilos az Üzemeltető előzetes jóváhagyása nélkül az G4 FITNESS 2.0 területén, illetve a foglalkozások alkalmával hang- videó vagy képfelvétel készítése.
 • A G4 FITNESS 2.0-ban készült fotókat és filmeket a G4 Fitness Szolgáltató Kft. szabadon felhasználhatja reklám és egyéb kommunikációs anyagaikban (pl. óriásplakát, szórólap, facebook, honlap), ezért a fotón szereplők ellenszolgáltatásra nem jogosultak.
 • A G4 FITNESS 2.0 egész területén kizárólag a G4 FITNESS 2.0 személyi edzői, teremedzői, illetve oktatói tarthatnak személyi edzést, illetve oktatást, harmadik személyek nem jogosultak ilyen tevékenység végzésére.
 • A VIP szekrények bérleti idejének lejártát követően a szekrényt másnak kiadjuk. A benne lévő tárgyakat napi 2000.-Ft-ért megőrizzük. Egy hét után ha nem jelentkezik a bérlő a kidobásra kerülnek a tárgyak!
 • A G4 FITNESS 2.0 Üzemeltetője fenntartja a jogot a G4 FITNESS 2.0 területén zártkörű rendezvény tartására, a vendégek a G4 FITNESS 2.0 szolgáltatásaiból, illetve területéről történő kizárásával egyidejűleg. A G4 FITNESS 2.0 ilyen esetben a vendégeket az internetes oldalán előzetesen értesíti.


G4 FITNESS 2.0 helyiségeinek használata:

 • A G4 FITNESS 2.0 teremben a fitness eszközöket, gépeket kizárólag rendeltetésszerűen, a gépek használati leírásának megfelelően lehet használni.
 • A fitness eszközöket, gépeket minden vendég kizárólag saját felelősségére használhatja.
 • A gépek, eszközök használata során figyelembe kell venni a vendég saját egészségi, edzettségi állapotát, alkatát, erőnlétét. Kérdés esetén kérjük, forduljon a G4 FITNESS 2.0 munkatársának segítségéért, illetve iránymutatásáért.
 • A Fitness terem szolgáltatásait  (csak a cardio gépeket) 10 - 14 év közötti gyerek csak szülő vagy személyi edző felügyeletével veheti igénybe! A szülőnek minden esetben felelősségvállaló nyilatkozatot kell kitöltenie!
 • A Fitness terem szolgáltatásait 14 - 16 év közötti fiatal  csak szülői felelősségvállaló nyilatkozattal  vagy személyi edző felügyeletével veheti igénybe!
 • A Fitness terem kizárólag higiéniai szempontból is megfelelő, tiszta és a sporteszközök igénybevételére alkalmas sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) vehető igénybe, kérdés esetén a ruházat megfelelőségével kapcsolatban, kérjük, forduljon munkatársunkhoz. A Fitness teremben utcai ruházat, utcai cipő, sáros, vagy piszkos sportcipő nem viselhető. A Fitness teremben kizárólag zárt, sportcipőben lehet edzeni, papucsban, szandálban, zokniban, harisnyában, vagy mezítláb tilos.
 • A Fitness terem használata során a törölköző használata kötelező.
 • Hiányos vagy nem megfelelő sportöltözet viselése esetén a G4 FITNESS 2.0 kollégája jogosult a vendéget a megfelelő öltözet viselésére felszólítani, eredménytelen felszólítás esetén pedig a Fitness terem használatától eltiltani.
 • A Fitness termet a többi vendég zavarása, hangoskodás nélkül lehet használni.
 • A fitness eszközök és gépek használatát követően, az eszközöket a helyükre vissza kell helyezni illetve a gépeket alaphelyzetbe/ kiinduló helyzetbe kell állítani.
 • A fitness eszközök és gépek nem megfelelő használata balesetveszélyes, bármilyen kérdés esetén a G4 FITNESS 2.0 kollégái készséggel állnak a vendégek rendelkezésére. A fitness eszközök és gépek nem rendeltetésszerű használata, a gépek, súlyok leejtése, dobálása szigorúan tilos.
 • Tilos továbbá minden ön- és másokra veszélyes viselkedés tanúsítása. Felhívjuk a figyelmet, hogy a G4 FITNESS 2.0 egész területén kizárólag a G4 FITNESS 2.0 személyi edzői, teremedzői illetve oktatói tarthatnak személyi edzést, illetve oktatást.


Az aerobic terem és fallabda pálya használata

 • Kizárólag higiéniai szempontból is megfelelő, tiszta és a sporteszközök igénybevételére alkalmas sportöltözetben (sportcipő, sportruházat) vehető igénybe. Az utcai ruházat, utcai cipő, sáros vagy piszkos sportcipő nem viselhető!
 • Az órákon minden vendég kizárólag a saját felelősségére, megfelelő egészségi állapotban vehet részt. Az órákon nem vehet részt ittas, vagy bódult állapotban lévő, fertőző betegségben szenvedő, beteg vagy lázas vendég. Javasolt, hogy a várandós vendégek kérjék ki az oktató véleményét az órán való részvétellel kapcsolatban, azonban a várandós vendég minden esetben kizárólag a saját döntése szerint és saját felelősségére vehet részt az órákon.
 • A spinning és/vagy aerobik teremben az edzések alkalmával a zajterhelés 80 dB-t meghaladhatja, ebből kifolyólag egyéni érzékenység alapján halláskárosodás léphet fel! Ebben az esetben a vendégnek védőfelszerelésről, azaz hallásvédő, zajvédő fejhallgatóról vagy füldugóról magának kell gondoskodnia!
 • A személyi edzéseken, csoportos órákon résztvevő vendégek testi épségéért, biztonságáért a személyi edző/ óra adó edző vállalja mindenkor a felelősséget!


Adatkezelés

 • Az Üzemeltető G4 Fitness Szolgáltató Kft. (székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 93-99. cégjegyzékszám: 01-09-992809 a továbbiakban: Adatkezelő) a vendég által a regisztráció során megadott személyes adatokat és képmást az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint, az adatok megadásától számított 5 éven keresztül – esetleges tiltási nyilatkozat kézhezvételéig, avagy amennyiben a vendég kifejezett hozzájárulását adta hozzá további meghatározott ideig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül saját marketing tevékenységre, közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) céljából kezeli.
 • Az adatkezelési időtartam lejártával, illetve az adatok törlése iránti kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül az Adatkezelő személyes adatokat nyilvántartásából törli. Az Adatkezelő kérésre az adatok kezeléséről bármikor tájékoztatást nyújt. A vendéget meg illeti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga. Amennyiben tiltakozása alapján meghozott adatkezelői döntéssel nem ért egyet, úgy bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. Az adatkezelés a Nemzeti Adatvédelmi és Információ szabadság Hatósághoz bejelentésre került, az adatkezelés nyilvántartási szám kiadása folyamatban van.


Teendők rendkívüli esemény esetén, tűzjelzés (tűzriadó) vagy bombariadó észlelésekor

 • A tűzjelzés (tűzriadó) vagy bombariadó. A tűzriadó vagy a bombariadó esetén a sporttevékenységet, wellness- vagy egyéb szolgáltatás igénybevételét haladéktalanul be kell fejezni és a helyiségeket el kell hagyni. Veszélyhelyzetben a felvonók nem működnek. A távozáshoz a legközelebb levő kijáratot kell igénybe venni, az irányfényekkel jelzett menekülési útvonalon kell elhagyni az épületet. Az épületbe csak a veszélyhelyzet elmúltát követően, a biztonsági szolgálat engedélyével lehet visszatérni.
 • Rendkívüli esemény, baleset. Rendkívüli eseménynek minősül minden olyan, az átlagostól jelentősen eltérő esemény, körülmény, amely a G4 FITNESS 2.0-ban  tartózkodó személyek életét, testi épségét veszélyezteti, vagy a G4 FITNESS 2.0 található anyagi javakat tekintve súlyos következményekre vezet vagy ennek tényleges veszélyével fenyeget, illetve a G4 FITNESS 2.0 működésében jelentős zavart okoz.
 • Rendkívüli eseménynek minősül különösen:
  • tűzeset,
  • robbanás,
  • robbantással való fenyegetés,
  • a G4 FITNESS központ dolgozói, vagy vendégei által illetve ellenük elkövetett bűncselekmény, vagy annak kísérlete;
  • a G4 FITNESS központ, mint létesítmény, annak berendezései, illetve eszközei ellen történő szándékos és erőszakos beavatkozás, vagy ennek kísérlete;
  • halálos, vagy súlyos személyi sérüléssel járó balesetek;
  • rendkívüli áram- és üzemszünet;
  • elemi kár.


Rendkívüli esemény észlelésekor, azonnal értesíteni kell a recepciós kollégát, illetve az illetékes hatóságokat az alábbi telefonos elérhetőségeken:

Mentők: 104
Tűzoltóság: 105
Rendőrség: 107
Általános segélyhívó: 112


Amennyiben vendégeink az G4 FITNESS 2.0 területén bekövetkezett káreseményt vagy baleset bekövetkezését észlelik, a megfelelő intézkedés céljából haladéktalanul értesíteniük szükséges az éppen szolgálatban lévő recepciós munkatársat, amely eseményről jegyzőkönyvet vesz fel.
telefon: +36 30/9358569, +36 30/8394405, +36 30/2192691
e-mail : info2@g4fitness.hu, csaba@g4fitness.hu, mariann@g4fitness.hu, csabatoth@g4fitness.hu


Nyitvatartási idő

A G4 FITNESS 2.0 szolgáltatásai kizárólag nyitvatartási időn belül vehetők igénybe. A G4 FITNESS 2.0 szolgáltatásait igénybe vevő vendégek kötelesek a nyitva tartásra tekintettel a G4 FITNESS 2.0 területét legkésőbb zárásig elhagyni.

G4 FITNESS 2.0 nyitvatartási rendje:

H - P 6:00 – 22:00

Sz - V 8:00 – 20:00


Felelősség

 • A G4 FITNESS 2.0 vendégei, annak szolgáltatásait kizárólag saját felelősségükre vehetik igénybe. G4 FITNESS 2.0 szolgáltatásainak igénybevételéből illetve a sporteszközök használatából eredő károkért való felelősségét kizárja, kivéve, ha e felelősség kizárását, vagy korlátozását jogszabály rendelkezés kifejezetten kizárná.
 • A G4 FITNESS 2.0 nem vállal felelősséget a G4 FITNESS 2.0 területén bekövetkező, a jelen Házirend szabályainak megszegéséből eredő károkért, különösen az értéktárgyak elvesztéséből, ellopásából vagy megrongálódásából eredő károkért.
 • A vendégek által használt, a G4 FITNESS 2.0 tulajdonát képező sporteszközök megrongálódása vagy elvesztése esetén a vendég anyagi felelősséggel tartozik az Üzemeltető felé.
 • A G4 FITNESS Kft. fenntartja azt a jogot, hogy a szolgáltatás igénybevételét szóbeli vagy írásbeli nyilatkozatával korlátozza, vagy kizárja, illetve a jegy, vagy bérletértékesítését megtagadhatja, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az adott személy viselkedése, magatartása, vagy bármilyen cselekménye a G4 FITNESS 2.0 érdekeivel, értékítéletével ellentétes. A szolgáltatást igénybe vevő személy ezt elfogadja, és tudomásul veszi, hogy ezt jogát a G4 FITNESS 2.0 egyoldalúan gyakorolhatja.


A jelen Házirend megváltoztatásának jogát a G4 FITNESS 2.0 fenntartja. A mindenkori Házirend a G4 FITNESS 2.0 helyszínén (4027 Debrecen, Füredi út 27. illetve a www.g4fitness.hu weboldalán elérhető.

Ha a G4 Fitness 2.0 vagy a  G4 Fitness Központ átépítés, felújítás vagy bármilyen egyéb okból  bezárásra kerül, abban az esetben a bérletek automatikusan érvényesek lejáratuk végéig (+ 1 hétig) a másik nyitva lévő teremben!